Cushing/PPID

PPID står for Pituritary Pars Intermedia Dysfunktion og svarer til det vi tidligere kaldte Cushing´s syndrom. PPID er en aldersbetinget neurodegenerativ lidelse som oftest ses hos heste over 15 år. Undersøgelser viser, at op mod 25 % af alle heste over 15 år rammes af PPID.

PPID er en endokrin sygdom, dvs. den påvirker kroppens hormonproduktion. PPID skyldes forandringer i hypothalamus og hypofysen, som er to kirtler, der sidder ved basis af hestens hjerne.

PPID er forårsaget af, at en bestemt type nerver i hypothalamus nedbrydes, hvilket medfører en mangelfuld produktion af signalstoffet dopamin. Dopamin er et vigtigt signalstof, der kontrollerer udskillelsen af blandet andet ACTH-hormon fra hypofysen. Manglen på tilstrækkeligt dopamin medfører en overdreven udskillelse af ACTH fra hypofysen. Den høje udskillelse af ACTH fra hypofysen, stimulerer binyrerne til en øget produktion af bl.a. hormonet cortisol (binyrebarkhormon). Det er den høje cortisol koncentration i blodet, som forårsager symptomerne i PPID.

Symptomer på PPID

  • Forfangenhed
  • Forandringer i hestens hårlag ◦Pelsen bliver længere
  • Pelsen begynder at krølle
  • Forsinket/manglende fældning
  • Nedstemthed
  • Tab af muskulatur
  • Forøget tørst
  • Svedudbrud
  • Svækket immunforsvar

Undersøgelser viser, at op imod 90 % af alle tilfælde af forfangenhed skyldes en underliggende endokrin sygdom, som f.eks. PPID. Tidligere antog man blot, at disse ovenfornævnte symptomer var en naturlig følge af alderen. Nu er det muligt både at diagnosticere og behandle PPID.

Diagnostik

Ved en enkelt blodprøve kan man nu afgøre om hesten har PPID. I visse tilfælde kan diagnosen stilles på de kliniske symptomer alene.

Ca. 30% af heste med PPID lider også af stofskiftesygdommen EMS, dette bør tillige undersøges, da det har stor betydning for den måde hesten skal fodres på.

Behandling af Cushing/PPID

PPID kan behandles men ikke helbredes. Prognosen for behandling er god og jo tidligere i forløbet diagnosen stilles, des hurtigere kan behandlingen igangsættes og sygdomsudviklingen standses. Behandlingen fungerer således, at de virksomme stoffer i medicinen, erstatter den manglende dopamin i hypofysen, og hjælper således med, at bringe cortisol-koncentrationen i blodet tilbage til et normalt niveau.

6- 12 uger efter begyndt behandling vil man kunne se tydelig forskel og hestens symptomer aftager.