Allergi/hypersensibilitet

Allergi er en sygdom der opstår ved at immunsystemet laver en overreaktion mod noget som ellers er ufarligt, som fx græs eller pollen. Disse kaldes allergener.

Når kroppen smøder disse allergener ved enten hudkontakt, ved inhalation eller gennem foderet, udviser immunsystemet denne overreaktion ved at få en allergisk reaktion.

De fleste allergi-heste begynder at få de første symptomer når de er mellem 1 og 6 år gamle.

Allergi kan både være arveligt, men kan også opstå og udvikle sig over tid.

20 % af alle heste har faktisk allergi med forskellige symptomer, samt variende grader

Forskellige typer allergi:

Insektbidshypersensitivitet (allergi mod insekter): Den allergiform der hyppigst forekommer hos heste. Her vil den allergiske reaktion være overfor insekternes spyt, især overfor spyt fra mitten. Det er særligt ved skumring og daggry og i nærheden af vand at disse insekter plager hestene. Særligt Friesere, Tysk Shire, Araberheste, Quarter horse, Islandske heste og welsh-, shetland- og connemara ponyer har en højere risiko for at udvikle denne type allergi.

Atopisk dermatitis (allergi mod miljøallergener): Næstefter insektbidshypersensitivitet, er atopisk dermatitis den type allergi hestene oftest får. Denne type allergi er typisk arvelig, og det er en allergi overfor fx pollen, husstøvmider, skimmelsvamp eller overfor hudceller fra andre dyr. Allergenerne kan derfor inddeles i indendørs og udendørs allergener, og det vil ofte afspejle sig i symptomerne disse heste får. Indendørsallergenerne (fx husstøvmider og skimmelsvamp) vil især give hesten symptomer når den er meget i stalden, og kan synes værre i vinterhalvåret hvor hestene måske er flere timer i stald og kortere tid på fold, hvorimod udendørsallergenerne kan synes værre i sommerhalvåret, hvor hestene er længere tid på fold, og det er sæson for det pågældende allergen, fx de varme måneder med høje pollental i luften. De heste der er særligt i risiko for atopisk dermatitis er fuldblodsheste, Quarter horse, varmblodsheste, Araberheste og Morganheste. Og så viser det sig også at vallakker og hingste har atopisk dermatitis dobbelt så ofte som hopperne.

Foder allergi
Symptomerne som ses ved foderallergi er de samme som ved atopi (allergi mod noget i miljøet)

Symptomer

Kløe, slikken, biden, gnidning – særligt omkring manen og halen, lår, ansigt, nakke, skuldre og ben. Hårtab, Røde og hårde buler, Nældefeber, Sårskader, Fortykket hud

Andre symptomer, som dog ikke er helt ligeså almindelige: luftvejsproblemer, forfangenhed og hovedrysten

Noget af det der er svært ved allergi, er at symptomerne på de forskellige typer allergi kan ligne hinanden meget. Nogle heste fejldiagnosticeres desværre til at have adfærdsproblemer, men hvor deres problem-adfærd faktisk skyldes allergi.

Behandling

Afhængigt at hvad det er hesten er allergisk overfor, så er første behandling naturligvis at hesten ikke skal udsættes for det allergen, det kunne være ved hjælp af insektspray, hvis der er tale om en allergi overfor insekter. Hvis ikke dette er muligt, som fx ved allergi overfor pollen, så kan man behandle hestene med immunterapi/hyposensibilisering. Desuden vil der ofte i det akutte stadie supplereres med binyrebarkhormon, da der på nuværende tidspunkt ikke findes registredede antihistaminer til heste.

Immunterapi
virker ved at der sprøjtes en lille mængde af det allergen som hesten er allergisk overfor, ind under huden. Det starter med en meget lille smule af allergenet, og så øges mængden gradvist i en periode (typisk 13 uger), indtil man har fundet et effektivt stadie. På denne måde lærer man stille og roligt immunsystemet ikke at overreagere på allergenet.

Vi følger nøje med i hestens udvikling under denne startfase, indtil det effektive stadie er nået, men herfra kan du som ejer selv sprøjte hesten. Selvfølgelig efter grundig instruktion. Én gang om måneden sprøjtes hesten så med denne immunterapi. Man giver immunterapi til hesten resten af dens liv.

84% af heste der får immunterapi viser forbedring med immunterapi, de fleste allerede indenfor få måneder, men nogle kan tage helt op til 12 mdr, før der ses forbedring.

I nogle tilfælde, er det også muligt at bruge en alternativ immunterapi, som gives i munden på hesten. Denne skal dog gives dagligt.

Det kan være en fordel ikke at vente for længe med at udrede for allergi, da dette på sigt kan gøre allergien sværere at få under kontrol, og i nogle tilfælde vil sygdommen slet ikke kunne behandles hvis hesten har været plaget af det meget længe.