Medicinhåndteringskursus

Enhver hesteejer der ønsker at kunne behandle sin hest med et dyrlægeordineret produkt, skal ifølge lovgivningen have gennemgået et medicinhåndteringskursus*. Eneste undtagelse fra reglen er hvis HELE stalden er udtaget fra konsum.

*Personer der pr. 1. februar 2007 har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, er ikke omfattet af kursuskravet.


Medicinhåndteringskursus

  • Den teoretiske del foregår via nettet og er selvstudie. (ca. 6 timer)
  • Den praktiske del vil være fokuseret på hest og foregår på klinikken: Farupvej 14 6760 Ribe
  • OBS man kan kun tage den praktiske del hvis den teoretiske del er bestået.
  • Medicinhåndteringskurset dækker over svin, kvæg, hest, fjerkræ, mink, får, geder og fisk.
  • Hver deltager modtager et kursusbevis ved gennemførelse
  • Pris 1400,- inklusiv moms
  • Tilmelding foregår ved at man overfører 1400,- til Hestedyrlægerne Ribe, hvor man angiver fulde navn i tekstfeltet til modtager.
  • OBS ved mindre end 12 tilmeldinger vil kurset ikke blive oprettet.