Hestens tænder

Hestens tænder er specielle, bl.a. fordi de bryder kontinuerligt frem hele livet med ca. 3 mm. om året. Tænderne slides dog tilsvarende med ca. 3mm om året, alt afhængigt af fodring, brug og hestens tandstilling. Hestens kæber er desuden en smule asymmetriske idet overmunden er bredere end undermunden, dette medvirker til, at der over tid, i forbindelse med at hesten tygger, dannes tandspidser.

Hestens tandsæt består i overmunden af 2x3 fortænder, 2 hingstetænder (hos hingste og en mindre andel af hopperne), 4 præmolarer i hver side, hvoraf den forreste er ”ulvetanden” (som ca. 80 % af alle heste får) og bagerst sidder 3 kindtænder i hver side. Undermunden ser ligesådan ud, bortset fra at heste meget sjældent får ulvetænder i undermunden, men det kan forekomme. Så det blivende tandsæt hos en voksen hest består maksimalt af 44 tænder i alt.

Føl fødes som regel med de to midterste fortænder, i løbet af det første halve leveår bryder de resterende fortænder frem. Føllet har desuden fra fødsel 3 kindtænder i hver side i både over- og undermund.

Alle disse tænder er mælketænder og skal skiftes til blivende tænder. De midterste fortænder skiftes ved 2½ år, de næste ved 3½ år og de yderste ved 4½ år. De 3 medfødte kindtænder skiftes ved hhv. 2, 3½ og 4½ år.

Udover de kindtænder, føllet fødes med, bryder den næste kindtand frem ved 1 årsalderen, - det vil sige den fjerde i rækken. Når hesten er ca. 2 år gammel bryder den femte frem, og ved 3½ års alderen bryder den sjette og sidste i rækken frem. Disse tre sidste kindtænder er fra starten blivende tænder, og skal derfor ikke skiftes

Hingstetænder
Ved 4-6 års alderen bryder de såkaldte hingstetænder frem. Den kaldes hos kød-ædere for rovtanden, men hos heste bruges den til at slås og forsvare sig med. Som navnet antyder, er det hingste, der får denne tand. Det ses dog at op mod 25 % af hopperne også får hingstetænder.
Hingstetænder bryder frem i laderne, som er stykket mellem fortænderne og kindtænderne. Der kommer som regel fire hingstetænder frem, to foroven og to forneden.

Ulvetænder
Hos de fleste heste bryder ulvetænderne frem ved 6-9 måneders alderen, det er dog ikke alle heste som får ulvetænder. De kan bryde frem i begge sider af overmunden, eller blot i den ene side. Ulvetænderne bryder kun meget sjældent frem i undermunden.
Ulvetænderne er placeret lige foran rækken af kindtænder i overmunden.

Tandpleje hos hest
I perioden fra hesten er føl og frem til 6 års alderen skiftes alle mælketænderne og de øvrige tænder bryder frem. I samme periode bliver hesten typisk redet til. Det er derfor vigtigt, at man får efterset og eventuelt ordnet tænder på sin hest i denne periode.

Mange problemer kan stamme fra tænderne. Det er derfor vigtigt at hestens tænder efterses med jævne mellemrum. Når hesten tygger dannes der med tiden tandspiser på siderne af tænderne, disse spidser kan danne sår på indersiden af kinderne. Desuden kan hesten have ulvetænder som kan være til gene under ridning. Under tanskifte kan tandkapperne sidde mere eller mindre fast, af og til skal de hives ud for ikke at genere hesten.

Nogle af de nedenfor beskrevne symptomer kan skyldes problemer med tænderne:

  • Hovedrysten og kasten med hovedet
  • Spilder meget fra munden når den spiser
  • Vægttab
  • Tyggebesvær/savlen
  • Nedsat ædelyst
  • Problemer med biddet under ridning
  • Ændret adfærd under ridning

Det er slet ikke i alle tilfælde, at problemer kan tilskrives tænderne alene, men tandeftersynet er et vigtigt element i den samlede undersøgelse. Behovet for tandeftersyn kan være meget forskelligt fra hest til hest og bør udføres jævnligt, også selv om man ikke syntes hesten har problemer. Vi anbefaler at hesten tænder efterses min. en gang årligt.

Under tandeftersynet bedøves hesten og munden åbnes med mundspærre. På den måde har dyrlægen bedst mulighed for en grundig undersøgelse af hele mundhulen.