Foling

Hoppens drægtighedslængde er ca. 11 måneder (gns. 336 dage ). I dagene op til folingen vil hoppens yver blive tiltagende mere spændt. Indenfor det sidste døgn før foling, vil de fleste hopper danne små hvide/ klare vokspropper på pattespidserne. Hoppen vil løde (løsne) ligamenter omkring halerod og skedeåbning, evt. gå lidt fra foderet og søge væk fra de andre i flokken. Skal folingen foregå på stald, er det vigtigt, at boksen er ren og nystrøet, med en god madras, så føllet kan stå fast, når det forsøger at rejse sig.

Når selve folingen går i gang, vil man kunne se en opblokningsfase, hvor hoppen bliver urolig, rejser sig og lægger sig. Nogle hopper får svedudbrud. Når opblokningsfasen er mod slutningen vil vandet gå. Der vil oftest komme en vandblære til syne i skedeåbningen, som efter en tid brister. Folingen er nu i gang. De fleste hopper vil på dette tidspunkt lægge sig ned. Ret hurtigt vil der komme et (eller to) ben til syne og derefter hovedet.

Forbenene kan komme lidt forskudt, men det er vigtigt at de begge samt hovedet er der. Føllet vil normalt være født ca. 30 min efter vandafgang. Når føllet er født er det, hvis muligt, vigtigt at hoppe og føl bliver liggende uden at navlestrengen springer, idet der overføres en del blod fra hoppe til føl i denne fase. Efter ca. 30 min. vil føllet forsøge at rejse sig. Ca. to timer efter folingen er det vigtigt, at føllet får pattet på hoppen, så det får de vigtige antistoffer fra råmælken.

Føllets tarmsystem kan kun optage antistoffer de første 12 - 24 timer efter fødsel. Hav evt. en sutteflaske (gerne med en lammesut) klar, hvis føllet ikke kan eller må patte på hoppen. Se ligeledes efter, at føllet kommer af med gødning (tarmbeg/mekonium) indenfor de første timer efter foling.

Yderligere kan man give jod på navlestedet på føllet, for at forebygge en evt. infektion (navlebetændelse).

Hvis folingen, imod forventning, ikke går som normalt, tilkald da dyrlæge hurtigst muligt.